NDT KONTROLE

RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografija je najčešća i najpoznatija metoda nerazornih metoda (kontrola bez razaranja). Može se koristiti za dobivanje trajne slike površinskih i pod – površinskih (ugrađenih) diskontinuiteta (grešaka) u zavarenim elementima, odljevcima i otkivcima, mjerenje debljine stijenke, mapiranje korozije, otkrivanje začepljenja u zatvorenoj opremi, otkrivanje armature u betonskim pločama, mjerenje gustoća materijala, mjerenje poroznosti u betonu i sl.

Radiografija je najosjetljivija metoda ispitivanja u kontroli bez razaranja, a radiografske snimke mogu biti pohranjene i uspoređivane za praćenje stanja objekta ispitivanja.

ULTRAZVUČNA KONTROLA

Ultrazvučna kontrola materijala je kontrola kojom se dobivaju karakteristike materijala bez njegovog razaranja. Ispitivanje se bazira na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova. Kod prolaza istih, na granici materijala dolazi do refleksije zvučnih valova i ta pojava je iskorištena za ispitivanje materijala. Refleksija se ne javlja samo na vanjskim granicama materijala, već i prilikom nailaska zvučnog vala na unutrašnje nepravilnosti u materijalu.

Zahvaljujući takvim svojstvima, moguće je vršiti ispitivanje grešaka u unutrašnjosti materijala.

KONTROLA MAGNETSKIM ČESTICAMA

Magnetska metoda kontrole kvalitete koristi se za otkrivanje površinskih i pod-površinskih grešaka (približno do dubine 6 mm) kod feromagnetičnih materijala.

Ova je metoda kontrole kvalitete jeftina i brza, ali ima ograničenje s obzirom na ne feromagnetične materijale, greške duboko ispod površine, te nemogućnost određivanja dubine pukotine koja je otkrivena kod feromagnetičnih materijala.

KONTROLA TEKUĆIM PENETRANTIMA

Kontrola tekućim penetrantima se koristi za otkrivanje površinskih i pod-površinskih grešaka, da bi se mogle utvrditi dimenzije i ostale karakteristike grešaka. Ispitivanje tekućim penetrantima ne primjenjuje se kod zavarenih spojeva zavarenih proizvoda za prehrambenu industriju, kao ni kod zavarenih spojeva gdje postoji sklonost prema koroziji (posebno koroziji uz naprezanje). Nedostaci ove metode su velika ovisnost kvalitete nalaza pogreške o načinu pripreme i stanju ispitivane površine, upotrebljivost samo u ograničenom temperaturnom opsegu i nepogodnost za primjenu na otvorenom bez zaštite od atmosferilija.

VIZUALNA KONTROLA

Vizualna kontrola se primjenjuje prije bilo koje druge metode kontrole zavara.
Ta metoda kontrole relativno je jeftina, ne oduzima puno vremena, a može dati vrlo korisne informacije kako o kvaliteti zavarenih spojeva, tako i o potrebi kontrole nekom drugom metodom.
Za pomoć kod vizualne kontrole u skučenim i nepristupačnim dijelovima konstrukcije koriste se različita povećala – lupe uz osvjetljenje.

KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE

Kontrolom debljine suhog sloja svakog premaza vrlo je važan parametar za određivanje kvalitete zaštite metalnih površina. Otpornost na koroziju kod većine premaza raste povećanjem debljine premaza, ali rastu i proizvodni troškovi, pa je pouzdano poznavanje minimalne vrijednosti debljine premaza potrebno iz ekonomskih razloga.

VAKUUM KONTROLA

Kontrola nepropusnosti zavarenih spojeva. Jedna od kontrola nepropusnosti zavarenih spojeva je vakumska tehnika koja se bazira na promjeni tlaka na području ispitivanog zavara. Postupak se sastoji u tome da se ispitivano područje natopi sa odgovarajućom kemikalijom, te se stvaranjem vakuma u ispitnim komorama na propusnim mjestima pojavljuju mjehuri.

PREDNOSTI VAKUM METODE:
– precizno lociranje mjesta propuštanja
– tehnička jednostavnost primjene i dostupnost ispitivanim objektima

Primjena vakum metode moguća u rafinerijama ( rezervoari ), brodogradilištima, ind. pogonima itd.

KONTROLA ELEKTROPROBOJNOSTI IZOLACIJE

Kontrolom elektroprobojnosti izolacije se ustanovljuje da li izolacija dobro prijanja na spremnike goriva, cijevovode plina ili goriva, kako nebi došlo do iskrenja radi statičkog elektriciteta tla.

MJERENJE TVRDOĆE MATERIJALA METODOM ULTRAZVUKA

Ispitivanje tvrdoće oštećuje površinu, pošto nakon ispitivanja ostaje otisak. Otisak nije velik i njime se ne uništava proizvod, ali ostaje vidljiv. Zbog toga ispitivanje tvrdoće možemo gledati kao razorno-nerazornu metodu.

Prednosti:
– jednostavna priprema površine
– lako mjerenje promjera otiska

Nedostaci:
– ne mogu se mjeriti tvrdoće ≥650 HB
– ovisno o tvrdoći materijala potrebno je izabrati odgovarajuću silu
– nakon ispitivanja otisak ostavlja vidljiv trag

METODE KONTROLE S RAZARANJEM

KEMIJSKA ANALIZA I PMI

Kemijska analiza se koristi za utvrđivanje kemijskog sastava materijala, pogotovo ako ne postoje prateći certifikati ili se želi dokazati vjerodostojnost certifimata.

PMI (Positive Material Identification) koristi x-zrake za spektrometrijsku analizu materijala i usporedbu sadržaja i količine u ispitanom materijalu obzirom na poznati etalon. Metoda se također koristi i za ispitivanje sadržaja teških metala u bojama koje se koriste u industriji brodogradnje.

METALOGRAFIJA

Metalografija se bavi istraživanjem strukture metala i legura pomoću svjetlosnog metalografskog i elektronskog mikroskopa.

Makrostruktura – vidljiva golim okom ili uz malo povećanje
Mikrostruktura – zahtijeva pomoć mikroskopa

Metalografska analiza može dati informacije o sastavu materijala u prethodnoj obradi i svojstvima, posebno:
• veličinu zrna
• prisutne faze
• kemijsku homogenost
• raspodjelu faza
• deformacije strukture nastale nakon plastične deformacije materijala
• debljinu i strukturu površinskih prevlaka
• određivanje pukotine i načina loma

METALOGRAFSKA ANALIZA

Kada treba odrediti uzrok loma ili nekog drugog neočekivanog oštećenja konstrukcije tada se najprije fotografira zatečeno stanje. Zapišu se svi mogući podaci o materijalu, funkciji, radu te kako je šteta nastala. Zatim se odredi dio koji će se izrezati za metalografsku analizu.

Mora se paziti da se odabere onaj dio koji će kemijskom i metalografskom analizom dati najviše odgovora o uzroku nastanka štete. Također, treba uzeti uzorke materijala koji nije bio oštećen radi usporedbe.
Osim toga, treba odrediti način izrezivanja uzoraka kako se rezanjem ne bi promijenila struktura unosom topline (zagrijavanjem).

CERTIFICIRANJE

ATESTIRANJE ZAVARIVAČA

Atestacijom zavarivači stiču certifikat za određene postupke zavarivanja (REL, MIG/MAG, EPP, AT, itd.) ovisno o osnovnom materijalu, u skladu s Euro normama.

ATESTIRANJE POSTUPAKA ZAVARIVANJA I / ILI REZANJA (WPQR I CPQR)​

Atestacijom postupka zavarivanja i / ili rezanja, poduzeće ostvaruje pravo na izradu čeličnih konstrukcija (EXC2, EXC3 i EXC4) u skladu s Euro normama.

NADZOR I KOORDINACIJA ZAVARIVANJA

Nadzor i koordinacija se vrši prije, tokom i nakon proizvodnje čelične konstrukcije kako bi se zadovoljili uvjeti Euro normi.

Posao našeg internacionalnog inspektora za zavarivanje (IWIP-C) obuhvaća:

 • interpretaciju planova i specifikacija
 • provjeru specifikacija tehnologija zavarivanja (WPS-ova), kvalifikacije zavarivača
 • provjeru upotrebe kvalificiranih tehnologija zavarivanja
 • pregled izabranih testnih uzoraka proizvodnje
 • interpretaciju rezultata testova
 • pripremu izveštaja i vođenje evidencija
 • pripremu inspekcijskih postupaka
 • proveru pravilne upotrebe NDT metoda

Posao našeg internacionalnog tehnologa za zavarivanje (IWT) obuhvaća:

 • pregled tehničkih zahtjeva u vezi sa zavarivanjem
 • nadzor nad podugovaračima
 • briga za kvalifikaciju zavarivača, lemioca i operatera zavarivanja
 • briga za opremu za zavarivanje (izvori za zavarivanje i pomoćna oprema)
 • planiranje zavarivačke proizvodnje
 • briga za kvalifikaciju i odobrenje tehnologije zavarivačkih postupaka – tehnologije zavarivanja (WPQR)
 • izrada specifikacije tehnologije zavarivanja (WPS)
 • izrada uputstava za rad
 • briga za izbor, nabavku, skladištenje i slijedivost dodatnih materijala
 • kontrola kvaliteta prije početka zavarivačkih radova
 • kontrola kvaliteta tokom zavarivanja
 • kontrola kvaliteta na kraju zavarivačkih radova
 • briga za termičku obradu poslije zavarivanja (PWHT)
 • kontrola neusklađenosti i korektivnih mjera
 • briga za kalibraciju i validaciju mjerne i ispitne opreme
 • identifikacija i slijedivost svih elemenata, koji utiječu na kvalitetu zavarivačkih radova
 • zapisi o kvaliteti (izrada Priručnika kvalitete zavarivačkih radova).

KONTAKTIRAJTE NAS

STUPITE U KONTAKT S NAMA I DAJTE NAM DO ZNANJA KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

hrCroatian